TOP ニュース 連合第12回大会

連合第12回大会

印刷労連ニュース

<東京国際フォーラム> 10月4?5日 連合第12回大会に参加しました。